Untitled Document
Salon Fotograficzny Marek Niebieszczański ¶wiadczy swoje usługi w zakresie fotografii i filmowania już ponad 32 lata. Został założony w 1975 roku. Oprócz usług fotograficznych wykonuje usługi w zakresie filmowania wszystkich uroczysto¶ci rodzinnych, tj. chrzty, komunie i ¶luby. Wykonuje zdjęcia do wszystkich dokumentów oraz retusz komputerowy starych zniszczonych zdjęć. Można również zamówic wykonanie zdjęć plenerowych i zlecić zrobienie odbitek amatorskich. Salon jest firm± rodzinn± z wieloletni± tradycj± i praktyk± gwarantuj±c± rzeteln± obsługę, doradztwo i dobr± jako¶ć wykonywanych usług.
::